Gepensioneerde Aad van der Kaaden in gesprek met SSPF-bestuurder Fridoline van Binsbergen-Stierum

“Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor mijn pensioen?”

dubbelinterview

Fridoline 01

Zomer 2023. De Wet toekomst pensioenen (Wtp) komt door de Eerste Kamer. Maar wat betekent deze aardverschuiving in pensioenland voor alle belanghebbenden van pensioenfonds SSPF? Aad van der Kaaden is gepensioneerde van SSPF en lid van (de redactie van) Voeks, de belangenbehartiger van oud-werknemers van Shell in Nederland. Aad gaat in gesprek met SSPF-bestuurder Fridoline van Binsbergen-Stierum.

Aad: “Waarom gaat het pensioenstelsel in Nederland op de schop?”
Fridoline: “Er zijn meerdere redenen waarom de regering moest nadenken over een nieuw pensioenstelsel. Een van de belangrijkste is dat het huidige stelsel steeds minder goed aansluit bij de snel veranderende arbeidsmarkt. Mensen wisselen sneller van baan, beginnen voor zichzelf of lassen een werkpauze in. En dus is er meer flexibiliteit nodig. Ook worden we in Nederland steeds ouder. Het huidige systeem wordt daardoor onbetaalbaar. Verder wordt de nieuwe regeling persoonlijker en inzichtelijker – zo kun je straks als individu beter zien hoe je pensioen opbouwt.”

Aad: “Als ik mijn mede-gepensioneerden hoor, zijn sommigen niet blij met de verandering.
Fridoline: “Ik kan me voorstellen dat er deelnemers zijn die er met gemixte gevoelens naar kijken. De regering weegt niet alleen de belangen van de huidige gepensioneerden af, maar ook die van toekomstige generaties. Als Shell pensioenfonds hebben wij ons aan de nieuwe wetgeving te houden. Maar ik begrijp de gevoelens goed.”

Aad: “Wat verandert er voor deelnemers en oud-werknemers, hoe gaat dat werken in het nieuwe stelsel?”
Fridoline: “Het pensioen van iedere deelnemer wordt omgerekend naar een persoonlijke  pensioenpot. Dat gebeurt óók voor de mensen die nog pensioen opbouwen en/of nog niet met pensioen zijn. Iedere deelnemer kan straks zien hoeveel vermogen er in die persoonlijke pensioenpot zit.

“De ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel zijn ondertussen wel op een marathon gaan lijken”

Aad 01

De overgang naar de nieuwe regeling moet evenwichtig zijn. Daarin wegen we de belangen van de verschillende groepen evenwichtig af. Als het voor een groep minder goed lijkt uit te vallen, biedt de wet de mogelijkheid om het pensioen niet om te zetten naar de nieuwe regeling. Dat is aan Shell Nederland en de Centrale Ondernemingsraad (COR). Hierover zijn zij in gesprek; er is nog geen beslissing genomen.”

Aad: “Als oud-medewerkers van Shell kunnen wij Shell Nederland en de COR advies geven via de Hoorrechtcommissie van Voeks. Wat doen de werkgever en het pensioenfonds eraan om de pensioenen op waarde te houden?”

“Ik begrijp de gevoelens goed.” 

Fridoline 01

Fridoline: “Zodra Shell Nederland en de COR een besluit hebben genomen, wordt dit voorstel voorgelegd aan het SSPF-bestuur. Wij toetsen het voorstel en wegen de belangen zorgvuldig af. Is de nieuwe regeling evenwichtig voor alle groepen deelnemers? En is het uitvoerbaar? Niet alleen het bestuur is betrokken in dit grote overgangsproces, ook partijen als de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan  kijken mee.”

Aad: “Er zijn mensen die een lange loopbaan hebben bij Shell. Zij willen de zekerheid hebben die Shell hen altijd heeft gegeven. Ik zeg altijd: een 10 halen is leuk, maar een 10 vasthouden – dát is belangrijker!”

Fridoline: “Ik voel me als bestuurder uitvoerder van de ambitie van Shell om ook ná je loopbaan bij Shell goed voor je te blijven zorgen. Ik vind het belangrijk dat we het vertrouwen van de deelnemers behouden, daar zijn we als bestuur en het pensioenbureau erg zuinig op. We geven zekerheid zodra dat kan. Door transparant en open te communiceren naar deelnemers, proberen we dit vertrouwen waar te maken en te behouden.”

Fridoline: En, de wedervraag die ik je wil stellen: heb jij nog dingen waarvan je zegt: bestuur, denk daar eens aan in communicatie om dat vertrouwen waar te blijven maken?”

Verticale streep

Meer over het nieuwe pensioen
Lees hier in het kort even meer over dolor sit amet, consectetur adipis cin elit purus libero, interdum sed blandit acp retium >>

Aad: “De manier waarop gecommuniceerd wordt door het pensioenfondsnaar deelnemers is perfect en netjes, je weet precies waar je aan toe bent. Ik ben van mening dat het bestuur informatie moet blijven herhalen, met de punten van dat moment.”.

Fridoline: “Ik begrijp dat helemaal en het zal onze focus blijven om de communicatie naar onze deelnemers optimaal te blijven verzorgen. Zeg Aad, ik hoorde net in je introductie dat je docent Nederlands bent geworden, hoe ben je tot die switch gekomen?”

Aad: “In mijn tijd bij Shell kon ik gebruikmaken van een regeling waarmee ik kon studeren naast mijn werk. Ik werkte vier dagen van negen uur en heb zo in een aantal jaar mijn tweedegraads bevoegdheid Nederlands kunnen behalen. Docent was ik en ben ik met veel plezier. En ook jij bevindt je in het onderwijs, naast je bestuursfunctie?”

Fridoline: “Ja, dat klopt. Zijn we dus beiden geboeid door de wereld van onderwijs én pensioen. Mooie overeenkomsten!”

Verticale streep

Meer over het nieuwe pensioen
Lees hier in het kort even meer over dolor sit amet, consectetur adipis cin elit purus libero, interdum sed blandit acp retium...

lees verder

Aad: “Waarom gaat het pensioenstelsel in Nederland op de schop?”
Fridoline: “Er zijn meerdere redenen waarom de regering moest nadenken over een nieuw pensioenstelsel. Een van de belangrijkste is dat het huidige stelsel steeds minder goed aansluit bij de snel veranderende arbeidsmarkt. Mensen wisselen sneller van baan, beginnen voor zichzelf of lassen een werkpauze in. En dus is er meer flexibiliteit nodig. Ook worden we in Nederland steeds ouder. Het huidige systeem wordt daardoor onbetaalbaar. Verder wordt de nieuwe regeling persoonlijker en inzichtelijker – zo kun je straks als individu beter zien hoe je pensioen opbouwt.”

Aad: “Als ik mijn mede-gepensioneerden hoor, zijn sommigen niet blij met de verandering.
Fridoline: “Ik kan me voorstellen dat er deelnemers zijn die er met gemixte gevoelens naar kijken. De regering weegt niet alleen de belangen van de huidige gepensioneerden af, maar ook die van toekomstige generaties. Als Shell pensioenfonds hebben wij ons aan de nieuwe wetgeving te houden. Maar ik begrijp de gevoelens goed.”

Aad: “Wat verandert er voor deelnemers en oud-werknemers, hoe gaat dat werken in het nieuwe stelsel?”
Fridoline: “Het pensioen van iedere deelnemer wordt omgerekend naar een persoonlijke  pensioenpot. Dat gebeurt óók voor de mensen die nog pensioen opbouwen en/of nog niet met pensioen zijn. Iedere deelnemer kan straks zien hoeveel vermogen er in die persoonlijke pensioenpot zit.

Fridoline 02

Bestuurder Fridoline van Binsbergen-Stierum

Geboortejaar: 1967
Woonplaats: Den Haag
Bestuurder bij Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) sinds: 2020
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Provisum, Niet-uitvoerend bestuurder voor Stichting PME Pensioenfonds, afstudeerbegeleider bij de Haagse Hogeschool, lid Raad van Advies bij de masteropleiding Integrale Bedrijfsvoering bij de Haagse Hogeschool

Aad 02

Aad van der Kaaden, gepensioneerd sinds 2015

Geboortejaar: 1955
Woonplaats: Hoogeveen
Werkzaam bij Shell/NAM: 1977 tot 2005
Toenmalige functie: Digitaliseren van bedrijfsarchieven
Huidige werkzaamheden: Parttime docent Nederlands bij het instituut IVIO/ Wereldschool B.V., redacteur Voeksnieuws