Interview bestuursvoorzitter Martin ten Brink en bestuurder Jolanda Schenk

“Een rustiger beleggingsjaar, maar veel reuring rondom de nieuwe pensioenwet”

dubbelinterview

Voorbeeld Jolanda Martin 8549 groot 01

Door de oorlog in Oekraïne, conflicten in het Midden-Oosten, oplopende inflatie en de hoge rente, was 2023 een onzeker beleggingsjaar. Toch wist SSPF een stabiel en positief beleggingsresultaat neer te zetten. Interview met bestuurslid Jolanda Schenk en voorzitter Martin ten Brink.

Martin: “De markt ging behoorlijk op en neer. Toch was het voor ons een overzichtelijk jaar. Als langetermijnbelegger spreid je de risico’s. Dat doen we met een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Gaat het ergens wat minder, dan gaat het binnen een ander onderdeel weer beter. Zo hebben we uiteindelijk een stabiel en positief resultaat behaald.”

Jolanda: “We zijn financieel gezond en kunnen tegen een stootje. Daarom hebben we afgelopen jaar de pensioenen kunnen indexeren. Hierdoor heeft iedereen er behoorlijk wat bijgekregen. Sterker nog; het pensioenfonds kent geen indexatie-achterstanden, het is helemaal bij. Dat is niet veel pensioenfondsen gegeven.”

Overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Martin: “2023 stond voor een belangrijk deel in het teken van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Hiermee staat de pensioenwereld aan de vooravond van een transformatie-operatie die zijn weerga niet kent. De in totaal € 1.500 miljard aan Nederlandse pensioengelden moet worden verdeeld over ‘persoonlijke potjes’. In dit enorme traject willen we de deelnemers goed informeren over de keuzes die ze kunnen maken en de gevolgen van de nieuwe wet voor hun eigen pensioen. Daarnaast willen we, voordat we straks overgaan naar het nieuwe stelsel op 1 januari 2027, overstappen naar een nieuw pensioenadministratiesysteem. Hierdoor moet een aantal zaken qua timing nauw op elkaar worden afgestemd. We zetten nu al alles op alles om straks goed voorbereid en veilig de overstap naar het nieuwe pensioen te kunnen maken.”

Jolanda: “Op dit moment praten de sociale partners - Shell Nederland (werkgever) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) – over het ‘invaren’. Ze moeten het eens worden over de richting: worden de huidige pensioenen omgezet naar het nieuwe stelsel, of gaat SSPF sluiten voor toekomstige pensioenopbouw? Mocht dat laatste de beslissing zijn, dan blijven de opgebouwde pensioenen achter in de bestaande pensioenregeling.

 “We zijn financieel gezond. We kunnen een stootje hebben”

Voorbeeld Jolanda Martin 8725 klein 01

Jolanda Schenk

Martin: “Maar dit kan volgens de nieuwe wet alleen maar als invaren niet evenwichtig is voor alle groepen deelnemers. Totdat die keuze is gemaakt door sociale partners, kunnen we weinig zeggen over wat de nieuwe wet voor gevolgen heeft voor onze deelnemers. Intussen bereiden we ons wel voor op verschillende scenario’s.”

Jolanda: “Communicatie met de deelnemers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Daarom hebben we samen met Voeks (vereniging van oud-werknemers van Shell), verschillende locaties in het land bezocht om met deelnemers te praten en hun mening te horen. Hierdoor krijgen we een goed beeld hoe wij het meest effectief kunnen communiceren over de Wtp.”

Ambities

Jolanda: “Een van onze strategische doelen is het optimaliseren van de deelnemersbeleving. De deelnemers staan bij ons fonds centraal in alles wat we doen. We kijken dan ook heel nauwkeurig naar hoe we deelnemers het best kunnen begeleiden tijdens alle keuzemomenten die zich voordoen in hun leven. Denk aan een huwelijk, een scheiding of bij arbeidsongeschiktheid. Welke invloed hebben deze gebeurtenissen op het pensioen? Daarover communiceren wij regelmatig met deelnemers, zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. En dat doet dit fonds behoorlijk goed. Niet voor niets kreeg SSPF eind 2022 de Pensioen Pro Award in communicatie.”

Martin: “Maar ook gaven deelnemers in 2023 een 8,9 voor het vertrouwen dat ze hebben in ons fonds. Het jaar ervoor was dit nog een 8,7. Daar zijn we erg trots op.”

Conflicten in het Midden-Oosten en oorlog in Oekraïne

Martin: “De effecten van de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne en de conflicten in het Midden-Oosten, veroorzaken een economische kettingreactie. Zo gaan centrale banken kritischer naar hun beleid kijken, grondstofprijzen stijgen en het consumentenvertrouwen daalt. Allemaal ontwikkelingen die de inflatie weer kunnen aanwakkeren. Escaleren de conflicten, dan stijgen gas- en olieprijzen, met als gevolg dat de wereldeconomie weer afkoelt. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt nu al dat de wereldeconomie de komende 5 jaar niet meer zal groeien dan zo’n 3% per jaar. Dat is het laagste niveau sinds 1990.”

 “We hebben in 2023 ons klimaatbeleid geformuleerd met ‘net zero’ in 2050 als doel”

Voorbeeld Martin Ten Brink 9211 klein 01

Martin ten Brink 

Vooruitblik

Jolanda: “Het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, ook wel ESG genoemd (Environmental, Social & Governance), staat hoog op de agenda van het bestuur. Zo hebben we onder meer een ESG-Forum, waarin bestuursleden samenkomen met specialisten van onze vermogensbeheerder SAMCo en Shell Pensioenbureau Nederland. Samen bespreken we hoe we het ESG-beleid nog verder kunnen vormgeven en welke regelgeving er op ons afkomt.”

Martin: “Ook hebben we in 2023 ons klimaatbeleid geformuleerd met als uiteindelijk doel om in 2050 een ‘net zero beleggingsportefeuille’ te hebben. Ook hiervoor is nog een lange weg te gaan, maar ons fonds heeft duidelijke doelen geformuleerd op de weg daar naartoe.”

Voorbeeld Martin Ten Brink 9211 potret 01

Over Martin ten Brink  

Martin ten Brink is voor het vierde jaar voorzitter van SSPF. Daarvoor werkte hij ruim 35 jaar over de hele wereld in uiteenlopende financiële functies binnen Shell. Kort na zijn pensionering, in mei 2020, is hij voorzitter geworden van het SSPF-bestuur.

Voorbeeld Jolanda Martin 8698 potret 01

Over Jolanda Schenk  

Jolanda Schenk is in februari 2023 toegetreden tot het bestuur van SSPF. Daarnaast heeft ze sinds 2008 verschillende functies binnen Shell Tax vervuld. Sinds 2021 is ze Head of Tax for Acquisitions, Divestments & New Business Development bij Shell International B.V. en is ze lid van de Transfer Pricing Committee van de Verenigde Naties.