Uitsluitingen

We beleggen niet in bedrijven (of obligaties van bedrijven) die gelieerd zijn aan ernstige controverses. Daarbij beleggen we ook niet in bedrijven (of obligaties van bedrijven) die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie, landmijnen, chemische en biologische wapens. Ook ondernemingen die een zeer negatieve impact hebben op duurzaamheid kunnen worden uitgesloten.