Sustainable Development Goals (SDG’s)

In 2015 zijn alle lidstaten van de Verenigde Naties overeengekomen de samenleving en de planeet tegen 2030 op een duurzame koers te brengen. Daarbij zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gepresenteerd. Met ons beleggingsbeleid willen wij een positieve bijdrage leveren aan deze doelen.

In een onderzoek is aan onze deelnemers gevraagd naar welke SDG’s de meeste aandacht zou moeten uitgaan. Hieruit zijn vier duurzame ontwikkelingsdoelen naar boven gekomen, passend bij onze Shell identiteit: Gendergelijkheid, Betaalbare & duurzame energie, Duurzame steden en gemeenschappen en Klimaatactie.