Stemrecht

Een deel van het pensioenvermogen is belegd in aandelen. Een van de belangrijkste rechten van een aandeelhouder is het stemrecht. Met het stemrecht kan een aandeelhouder mede bepalen welke besluiten worden genomen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Hierdoor zetten we de dialoog extra kracht bij.