CO2-
reductiedoelstellingen

Met onze beleggingen willen we de negatieve impact op het klimaat naar de toekomst toe reduceren. Om die reden hebben we een klimaatplan opgesteld, waarbij we de carbon footprint gerelateerd aan onze beleggingen naar de toekomst toe reduceren in lijn met de Parijs doelstellingen.