Dialoog

Wij zijn ervan overtuigd dat actief aandeelhouderschap het instrument is om positieve veranderingen te bewerkstelligen. Het houdt bedrijven scherp en stimuleert tot meer aandacht voor duurzame bedrijfsvoering. Zo spreken we bedrijven aan op hun beleid en de activiteiten die ze ondernemen als ze in onze ogen niet voldoende rekening houden met milieu en maatschappij. Ook stimuleren we bedrijven op specifieke onderwerpen verbeteringen door te voeren. Hierbij trekken we gezamenlijk op met andere institutionele beleggers zodat we meer impact kunnen hebben.